Pomiń łącza nawigacji


Chór I
SIŁA WOLI I CHWAŁY
Serafiny

Serafiny - Anioły miłości, światła i ognia.
Serafin - z hebrajskiego oznacza płomień - w judaiźmie i chrześcijaństwie istota z najbliższego otoczenia Boga z trzema parami skrzydeł. Posłaniec boski, ucieleśnienie duchowej siły będącej w pobliżu, wspierającej i czuwającej. Nosiciel boskiego światła i nadziei. Jako symbol ma spełniać funkcje ochronne i nieść przekonanie o dobrej i przyjaznej sile duchowej będącej w pobliżu - czuwającej. Najczęściej utożsamia się go z myślami i dobrymi życzeniami osób najbliższych, które nosi się przy sobie w celach ochronnych i wspierających ducha w trudnych i ważnych chwilach życiowych.


Vehuiah - boska szlachetność - (21 - 25.03) - anioł, który odpowiada za niespodziewane sukcesy, miłość od pierwszego wejrzenia, szczęście, przezwyciężanie kłopotów, zapewnia otrzymanie pomocy, gdy o nią poprosimy.

Jeliel - boski pomocnik (26 - 30 marzec) - anioł, który odpowiada za spokój i pogodę ducha, wzmacnianie się, lojalne więzi, odbudowę oraz za rozpoczynanie nowych spraw.

Sitael - boska nadzieja dla każdej istoty (31 marzec - 4 kwiecień) - anioł, odpowiada za ochronę przed przeszkodami, niewdzięcznością, naiwnością i hipokryzją, zapewnia pomoc w trudnościach, opiekun idealistów.

Elemiah - ukryta boskość (5 - 9 kwiecień) - anioł, który odpowiada za sukcesy artystyczne, wojowniczość ducha, słuszną dumę, zapewnia ochronę przy podejmowaniu ryzyka, hamuje impulsywność, ułatwia naprawianie błędów.

Mahasiah - boskie zbawienie (10 - 14 kwiecień) - anioł, który odpowiada za realizację konkretnych marzeń, takt, zmianę dotychczasowego spojrzenia na życie, zapewnia opiekę przy szukaniu pracy, podczas nauki, ułatwia ujawnienie nieuczciwych intencji.

Lelahel - boska chwała (15 - 20 kwiecień) - anioł, który odpowiada za dobór odpowiedniego partnera, pomoc w trudnej sytuacji w związku, sukcesy polityczne, uzyskanie zadośćuczynienia, wygraną walkę.

Achaiah - boska cierpliwość (21 - 25 kwiecień) - anioł, który odpowiada za komunikację międzyludzką, pomaga w zdaniu egzaminów, wygraniu zawodów, jest opiekunem dziennikarzy i aktorów.

Cahethel - boska cześć (26 - 30 kwiecień) - anioł, który odpowiada za dochody z rolnictwa i innej pracy fizycznej, chroni przed pokusami i zdradą, jest opiekunem nauczycieli i sportowców.


Chór II
MĄDROŚC I MIŁOŚĆ
Cherubiny

Cherubiny - strażnicy gwiazd stałych, niebiańscy kronikarze, dawcy wiedzy


Haziel - boska litość (1 - 5 maj) - anioł, który odpowiada za trwałe więzi, pojednanie, nagłe zmiany, chroni przed nieuczciwą konkurencją i niezdrową rywalizacją oraz zdradą w interesach.

Aladiah - boska łaskawość (6 - 10 maj) - anioł, który odpowiada za radykalne zmiany, regenerację sił, wybaczenie doznanych krzywd, pomaga rozprawić się z bolesną przeszłością, chroni przed chorobami psychicznymi.

Lauviah - boska chwała (11 - 15 maj) - anioł, który odpowiada za zdobycie sławy, zwalczanie zawiści i zazdrości, pomaga zdobyć pomoc wpływowych ludzi, wspiera karierę polityczną, chroni przed depresją.

Hahaiah - boska otucha (16 - 20 maj) - anioł, który odpowiada za cudowne, niespodziewane rozwiązania, chroni przed nadmiernym ryzykiem, stratami, przykrościami i irracjonalnym strachem.

Yezalel - boska sława (21 - 26 maj) - anioł, który odpowiada za zjednoczenie, pracę zespołową i badawczą, wierność, uczciwość, miłość i optymizm, chroni przed kłamstwem i oszustwem, wspiera przyjaźń i zgodne partnerstwo.

Mebahel - boska opieka (27 - 31 maj) - anioł, który odpowiada za tolerancję, sukcesy na polu artystycznym, zapewnia zmianę kierunku i stylu życia, jest opiekunem ludzi twórczych.

Hariel - boskie tworzenie (1 - 5 czerwiec) - anioł, który odpowiada za lojalność w relacjach międzyludzkich, braterstwo, wzmaga talenty, sprzyja zmianom, patronuje konstruktywnym i twórczym dyskusjom.

Hekamiah - boski wszechświat (6 - 10 czerwiec) - anioł, który odpowiada za dotrzymanie obietnic, przezwyciężenie kłótni i zdrady, daje dobre rady, zapewnia przychylność wpływowych ludzi, jest opiekunem duchownych.


Chór III
Trony
JEDNOŚĆ I INTELIGENCJADNOŚĆ I INTELIGENCJA

Trony - przynoszą sprawiedliwość Boga (zwane są także Rydwanami lub Kołami)

Leviah - boski podziw (11 - 15 czerwiec) - anioł, który odpowiada za odpoczynek, przezwyciężenie stresu i zmęczenia, pomaga wprowadzić rozejm i zmienić punkt widzenia, jest opiekunem ludzi starszych i emerytów.

Kaliel - spełniający prośby (16 - 21 czerwiec) - anioł, który odpowiada za marzenia, fantazje i zdrowie, pomaga zwalczyć choroby psychosomatyczne, lenistwo i chwiejność charakteru, pomaga w zrobieniu tego, co musi być zrobione.

Leuiah - boska pobłażliwość (22 - 26 czerwiec) - anioł, który odpowiada za przypływ pieniędzy lub informacji, wspiera słuszne żądania, uspokaja wewnętrzne konflikty, chroni przed nieprawidłowymi decyzjami i wyborami oraz melancholią.

Pahaliah - boskie zbawienie (27 czerwiec - 1 lipiec) - anioł, który odpowiada za wierność małżeńską, samokontrolę, odporność na choroby fizyczne, chroni ważne tajemnice.

Nelchael - boska jedność (2 - 7 lipiec) - anioł, który odpowiada za dotrzymywanie danego słowa, naprawę wyrządzonych szkód, filozofię życiową, chroni przed męczącymi osobami, zawiścią.

Yeiayel - prawa ręka Boga (8 - 12 lipiec) - anioł, który odpowiada za dotrzymanie tajemnicy, uniknięcie nieszczęścia, chroni przy transakcjach handlowych, przed kradzieżami, opiekuje się podróżnymi.
(18 - 22 lipiec) - anioł, który odpowiada za wolność, niezależność i prawdomówność, chroni przed uwięzieniem, niesłusznym oskarżeniem i niegodnymi zaufania przyjaciółmi.

Melahel - boskie wyzwolenie (13 - 17 lipiec) - anioł, który odpowiada za zdrowie, podróże dla przyjemności, chroni przed katastrofami żywiołowymi(pożar, powódź itp.), jest opiekunem botaników i lekarzy.

Hahujah - boska dobroć (18 - 22 lipiec) - anioł, który odpowiada za wolność, niezależność i prawdomówność, chroni przed uwięzieniem, niesłusznym oskarżeniem i niegodnymi zaufania przyjaciółmi.


Chór IV

Archanioł Zadkiel
ŁASKA I MOC UZDRAWIANIA

Dominacje - regulują anielskie obowiązki, przez nie manifestuje się Majestat Boga

Nith-Haiah - boska mądrość (23 - 28 lipiec) - anioł, który odpowiada za dom, bezpieczeństwo rodzinie, odbudowę, kontrolowanie sytuacji, zapewnia słuszną rekompensatę, jest opiekunem magów i spraw magicznych.

Haaiah - boska tajemnica (29 lipiec - 2 sierpień) - anioł, który odpowiada za uczciwe zwycięstwo, osiąganie ambitnych celów, powstrzymuje przed zdradą, jest opiekunem osób publicznych.

Jerathel - sprawiedliwość (3 - 7 sierpień) - anioł, który odpowiada za elokwencję, komunikację, zrealizowanie marzeń i nadziei, pomaga przy rozwiązywaniu problemów, jest opiekunem uczonych i pisarzy.

Seeheiah - boskie uzdrowienie (8 - 13 sierpień) - anioł, który odpowiada za korektę sposobu i kierunku działania, chroni przed wypadkami, załamaniem psychicznym, niebezpieczeństwami i uzależnieniem.

Reiyel - boski pomocnik (14 - 18 sierpień) - anioł, który odpowiada za spotkanie życzliwych osób, popularność i rekompensatę poniesionych strat, chroni przed rozczarowaniem i sekretnymi wrogami.

Omael - boska cierpliwość (19 - 23 sierpień) - anioł, który odpowiada za satysfakcję, idealne zjednoczenie bliskich osób, powodzenie materialne i dobre relacja z matką, chroni dzieci i zwierzęta.

Lekabel - boska inspiracja (24 - 28 sierpień) - anioł, który odpowiada za genialne pomysły, niespodzianki, przezwyciężenie trudności, zapewnia korzystne zmiany, przezwyciężenie oporu i wygraną.

Vasariah - boska prawość (29 sierpień - 2 wrzesień) - anioł, który odpowiada za pieniądze, fortunę, zapewnia ochronę dla spraw materialnych, odpowiada za wybaczanie błędów i rozwijanie prawnych wątpliwości.Chór V
Moce

PRAWO I PANOWANIE NAD STWORZENIAMI


Moce (Władze) - powstrzymują wysiłki demonów, które chcą zniszczyć świat.


Yehuyah - boska wiedza (3 - 7 wrzesień) - anioł, który odpowiada za umiejętność adaptacji do nowych warunków, sukces zawodowy i naukowy, umiejętność panowania nad sobą, chroni podczas konfrontacji z wrogami.

Lehahiah - boska łagodność (8 - 13 wrzesień) - anioł, który odpowiada za religijność, dyscyplinę, wynagrodzenie, chroni przed kłótniami i niezgodą, wspomaga wierność i uczciwość.

Khavakiah - boska radość (14 - 18 wrzesień) - anioł, który odpowiada za pojednanie z partnerem i rodziną, pomaga przezwyciężyć problemy osobiste, uczy dzielenia się, wspomaga proces powrotu do zdrowia.

Menadel - boska czcigodność (19 - 23 wrzesień) - anioł, który odpowiada za uporządkowanie problemów, wspomaga przy zmianie pracy, chroni przed brakiem satysfakcji, lenistwem i chorobliwymi ambicjami.

Aniel - boska moralność (24 - 28 wrzesień) - anioł, który odpowiada za sławę, przezwyciężenie lęków, oczyszczenie się, wspiera konsekwentną pracę i naukę, decydujące działania, odwagę.

Haamiah -boska nadzieja (29 wrzesień - 3 październik) - anioł, który odpowiada za zażegnanie niebezpieczeństwa, dalekie podróże, przynosi miłość, zrozumienie partnera, chroni przed krzywdą i agresywnymi konfrontacjami.

Rehael - boska łagodność (4 - 8 październik) - anioł, który odpowiada za prawdziwą przyjaźń, więzi rodzinne, pouczające działania, narodziny, dobre relacje z rodzicami i dziadkami.

Yeiazel - boska radość (9 - 13 październik) - anioł, który odpowiada za dar precyzyjnego wysławiania się, marketing, sferę kultury i sztuki, chroni pożywienie i uwalnia od drobnych wrogów.Chór VI
ŚWIADOMOŚĆ I RÓWNOWAGA
Anioł Rafael


Cnoty - czynią cuda na ziemi, obdarzają wdziękiem i męstwem


Hahahel - boska trójjednia (14 - 18 październik) - anioł, który odpowiada za dokonywanie wyboru, pomyślność w podróży, wpływowych przyjaciół, kontakty z mądrymi i wykształconymi osobami, daje wsparcie i chroni przed niepewnością.

Mikael - boski dom (19 - 23 październik) - anioł, który odpowiada za akceptację pełnionych ról i przeżywanych sytuacji, zapewnia lojalność wobec ideałów i ludzi, pomaga uregulować zobowiązania i spłacić długi.

Veuliah - boska władza (24 - 28 październik) - anioł, który odpowiada za radykalne zmiany, wyjście zwycięsko z każdej próby, chroni przed samotnością, zapewnia wyzwolenie od trosk.

Yelahiah -
boska wieczność (29 październik - 2 listopad) - anioł, który odpowiada za walkę z niesprawiedliwością, odważne wybory, otrzymywanie zadośćuczynienia za krzywdy, jest opiekunem wojowników ducha.

Sealiah - boski przewodnik (3 - 7 listopad) - anioł, który odpowiada za realizację planów i projektów, zbawienie, płodność, powrót do zdrowia, zapewnia uznanie dla zasług i talentów, jest opiekunem przywódców.

Ariel - boskie objawienie (8 - 12 listopad) - anioł, który odpowiada za zyski, dobre inwestycje, wzrost dochodów, pozytywne zmiany, zwiększa szanse na sukces, zapewnia dobre decyzje i wygraną w działaniu.

Asaliah - boska prawda (13 - 17 listopad) - anioł, który odpowiada za nowatorskie pomysły, ważne, długotrwałe projekty, decyzje do przemyślenia, chroni przed skandalami, zniesławieniem i ujawnieniem sekretów.

Mihael - boskie miłosierdzie (18 - 22 listopad) - anioł, który odpowiada za zakochanie się, małżeństwo, związki, przyjemności, stan posiadania, chroni przed pokusami, zmiennością i napięciami.Chór VII
 

PIĘKNO I PANOWANIE NAD NATURĄ


Zwierzchność (Księstwa) - Aniołowie księstw sprawują pieczę nad religią.


Wehuel - boska wspaniałomyślność (23 - 27 listopad) - anioł, który odpowiada za pojednanie, negocjacje, powrót do ukochanej osoby, fizyczne przyjemności, zabawę, chroni
przed stratami materialnymi.

Daniel- boska łaska (28 listopad - 2 grudzień) - anioł, który odpowiada za bystrość i sukces w biznesie, uczciwą wygraną, dyplomację, sprawiedliwy osąd, wspiera zakochanych, jest opiekunem dyplomatów.

Hahazjah - boska tajemniczość (3 - 7 grudzień) - anioł, który odpowiada za wzrost prestiżu i pozycji społecznej, zapewnia ochronę, wspiera wytrwałość w nauce i pracy, rozszerza horyzonty.

Imamjah - boska szlachetność (8 - 12 drudzień) - anioł, który odpowiada za niezależną, samodzielną pracę, wyzwolenie z ograniczeń, chroni przed cierpieniem, separacją i nadmierną impulsywnością.

Nanael - boska mądrość (13 - 16 grudzień) - anioł, który odpowiada za parapsychiczną i ezoteryczną sferę życia, wprowadza porządek, chroni przed zasadzkami, chaosem i brakiem organizacji.

Nithael - boska niebiańskość (17 - 21 grudzień) - anioł, który odpowiada za altruizm, rozumienie innych, długowieczność, wdzięk, urok osobisty, czar, pomaga dokonywać wyborów w sferze uczuciowej.

Mebahjah - boska wieczność (22 - 26 grudzień) - anioł, który odpowiada za wspaniałe dzieła, ważne projekty, publikacje, narodziny, pomaga rozwiązać problemy rodzinne i związane z nauką.

Pojel - boskie wsparcie (27 - 31 grudzień) - anioł, który odpowiada za życzliwe środowisko, płodność, regenerację sił, pomaga w rozwiązaniu konfliktów rodzinnych, chroni przed słabością, usuwa strach przed porażką.Chór VIII
Archanioł Michał

PRAWDA

Archaniołowie - Archaniołowie przekazują dyspozycje od zwierzchności do aniołów dziewiątego chóru.


Nemamjah - boska chwała (1 - 5 styczeń) - anioł, który odpowiada za tradycyjne wartości i zwyczaje, usuwa sprzeczności i niepewności, łagodzi sytuacje kryzysowe, przynosi konstruktywną krytykę.

Jejlael - boska nagroda (6 - 10 styczeń) - anioł, który odpowiada za przezwyciężenie trudności i złośliwych plotek, realizację spraw niemożliwych, wspiera legalne działania, ujawnia szkodliwe sekrety.

Harahel - boska wszechwiedza (11 - 15 styczeń) - anioł, który odpowiada za wszelką pomyślność na egzaminach, początki, deklaracje i słowne zobowiązania, chroni przed ogniem, wybuchami oraz przed gniewem i wściekłością.

Mizrael - boski pomocnik (16 - 20 styczeń) - anioł, który odpowiada za rozwój kariery, rozwiązania ostateczne, motywujące wyzwania, chroni podczas rywalizacji i zawodów, pomaga przetrwać nieodwracalne zmiany.

Umabel - boska nieograniczoność (21 - 25 styczeń) - anioł, który odpowiada za szczerą przyjaźń, zainteresowania psychotroniczne, muzykę, pomaga uwolnić się od uzależnień zarówno od substancji, jak i ludzi.

Jahhel - boska wielkość (26 - 30 styczeń) - anioł, który odpowiada za wzajemne zrozumienie w związku, harmonię, dobre nowiny, chroni przed pokusami miłosnymi oraz nadmiernymi wydatkami.

Anauel - boska hojność (31 styczeń - 4 luty) - anioł, który odpowiada za indywidualizm, tolerancję, chroni biznes i dokonane inwestycje, pozbawia uprzedzeń, wspiera przedsiębiorczość i mobilność.

Mehiel - boska kreatywność (5 - 9 luty) - anioł, który odpowiada za kreatywność, aktywność i wyobraźnię, chroni przed problemami emocjonalnymi, wzmacnia odpowiedzialność za rodzinę.Chór IX  
 

FUNDAMENT, PODSTAWA


Aniołowie - opiekunowie.


Damabiah - boska mądrość (10 - 14 luty) - anioł, który odpowiada za odnalezienie prawidłowego kierunku w życiu, chroni przed niewidzialnymi wrogami i agresją emocjonalną, zapewnia spokój.

Menkel - boska ochrona (15 - 19 luty) - anioł, który odpowiada za stabilizację, długotrwałe związki, wspomnienia, chroni przed urazami, zwolnieniami z pracy, przykrymi wpływami z przeszłości.

Ejael - boski entuzjazm (20 - 24 luty) - anioł, który odpowiada za zmiany na lepsze, akceptację przeznaczenia, zainteresowania mistyczne i szczęście, chroni przed nieszczęściem i tragediami.

Habujah - boskie wyzwolenie (25 - 29 luty) - anioł, który odpowiada za intensywne wysiłki, zarobki, obfite zyski i zdrowie, wspomaga zmiany, remonty, odnowienie, jest opiekunem uzdrowicieli.

Rochel - boska wszechwiedza (1 - 5 marzec) - anioł, który odpowiada za zasłużoną sławę, uczciwe zwycięstwo, zapewnia pomoc innych ludzi, przynosi nieoczekiwane pieniądze oraz zapobiega stratom.

Jibamiah - boskie stwarzanie (6 - 10 marzec) - anioł, który odpowiada za koniec cyklu, transformację i nieuniknione zmiany, chroni przed separacją, oddzieleniem od bliskich, chorobami i urazami.

Hajajel - boska potęga (11 - 15 marzec) - anioł, który odpowiada za siły witalne i energię, chroni przed znużeniem, zmęczeniem, zależnością i prześladowaniem, zapobiega zdradzie zaufania i oszustwom.

Mumjah - cel wszystkich rzeczy (16 - 20 marzec) - anioł, który odpowiada za największe sukcesy uzdrawiające, sławę, pozytywne emocje, chroni przed brakiem umiaru, niedyskrecją, impulsywnością i udawaniem.


Made by: Lilu &
Caleb
2008
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wesprzyj myreiki.pl